Færder reiseliv

Bedriftsnettverket «Færder Reiseliv» ble etablert våren 2021 og består av 7 reiselivsbedrifter og prosjektleder Tor Norbye. Målsetninger er bla å utvikle felles tiltak for å øke omsetningen, få flere gjester og mer trafikk i skuldersesongene. Vi jobber med produktutvikling og ulike arrangementer og har med dette arbeidet fått et tettere samarbeid mellom reiselivsbedriftene. Nettverket vil også invitere med andre reiselivsaktører og Færder kommune i konkrete prosjekter, deriblant dette tilbudet hvor vi har invitert med andre reiselivsaktører.

Vi jobber også med et konsept som heter «Turist i egen hyttekommune» som er et arrangement i perioden 18. til 21.mai. Her ønsker vi å vise alle hyttegjester hvor mye spennende tilbud vi har på Tjøme!

Teamet

Emma Järpel

Remi Hallvig

Linn Mjelde

Berit Norheim

Niklas Lindström

Heidi Karoline Storm

Tor Norby

Prosjektleder