Sjømat i Farsund

Farsund er en bykommune som ligger i Vest-Agder fylke og som grenser til Kvinesdal i nordvest og Lyngdal i sørøst. Det er en liten og sjarmerende sørlandsby med en befolkning på ca. 10 000 mennesker og et areal på 251,88 km². Farsund som man kjenner det i dag, oppsto etter en sammenslåing av bygdene Lista, Herad og Spind i år 1965. Denne bykommune ligger mellom Rosfjorden og Fedafjorden, og mellom de to fjordene vil man finne mengder av små fredelige og koselige øyer og sund. Liker man natur, sjø og fiske i tillegg til små norske bykommuner er denne byen verdt et besøk.

Mange mennesker er glade i å fiske, og mang en nordmann har brukt av sin tid på å kaste snøre uti vannet og vente på at fisken napper. Farsund byr på mange fiskemuligheter. I enkelte vann må man bruke fiskekort mens i andre vann kan man fiske fritt og kan også fiske fra båt. Det er viktig å huske på at det ikke er alle plasser det er anbefalt og spise fisken man har fisket. Mange av fjordene på Sørlandet inneholder store verdier av det giftige miljøstoffet kvikksølv, og det vil dermed medføre en viss fare ved spising av fisk fanget her.

Farsund har et yrende fiskeliv fra både land og fra båt

Farsund – En by med mange fiskemuligheter

En av de store næringene her er bedriftene Alcoa Norway og Farsund Aluminium Casting. Det er ikke bare viktig for kommuneøkonomien, men også for sysselsettingen i kommunen. Og ha et livlig kulturliv er viktig for kommunen, og derfor arrangeres Nordsjøfestivalen hvert år. Det er en musikkfestival som har holdt på i nesten 20 år, og som setter fokus på den tradisjonelle musikken rundt Nordsjøen og tradisjonell folkedans. Det har etterhvert blitt til en stor folkefest. I tillegg så har turismen i kommunen blomstret, og den lille sørlandsbyen er blitt et populært reisemål. Kanskje er det nettopp du og din familie reiser neste sommer?